Thombii Natural
NatuurervaringenExcursiesVogels spotten
  • 12/12/2018
Adoptie out; 12 november 2018


’t Haventje heeft zijn werk gedaan.
Nog een paar weken en ik heb alle seizoenen daar meegemaakt.
Doel van dit onderdeel in de IVN-cursus is het feit dat je in staat bent om een bepaald terrein grondig te leren kennen. Heel handig bij diverse gids-activiteiten bij diverse organisaties.
Ik ga niet in dienst bij een organisatie, ik ben een onafhankelijk gids. Ik wil de natuurexperience overal laten plaatsvinden. Letterlijk dit woord; ik gids waar ik plaatsen vind.
Ik kijk onderweg altijd naar alles wat leeft, beweegt, kleurt en geurt of toon zet, dus 1 plek ???
Ik filosofeer op elke plek over de natuurlijke processen en maak woordspelingen of grappen die verwijzen naar de natuur op elk moment en elke plaats, waarom dan gecentreerd rond thaventje.
Langzaamaan komen er steeds meer vaste punten die ik adopteer of geadopteerd heb en uiteindelijk verbind ik die met elkaar. ik maak ecosystemen van ecotopen.
Ik ben duurzaam bezig om kringlopen levendig te houden door verbindingen te leggen tussen alles wat ik leer, ontdek, herontdek en beleef in de ruimste zin van het woord.
Meervoudige intelligentie was voor mij de normaalste zaak, nog voordat Gardner het ontdekte; ik heb zelfs ooit een programma hierover opgezet bij de School van de Toekomst in Den Bosch.
Leren door zelf te doen en met gebruik van internet, pc en apps werd voor mij in 1977 al een verademing door een lezing van Ivan Illich over modern onderwijs. Dit bevredigde mijn onbewuste verlangen naar wat ik beschouwde als goed onderwijs.
Milieu, bescherming en hergebruik waren voor mij hotspots nog voordat ikzelf wist waarom en hoe en wat dat inhield. Niet voor niets dat ik nu alsnog wil dat kinderen juist vanuit hun spontaniteit serieus worden genomen. Ik wil dat hun intuïtieve kennis niet lacherig als naïef wordt afgedaan en dat daarna de misvormde versie van hun kennis via spelletjes en leuke methodes aan hen wordt opgedrongen: Volwassenen; ganzenlever als delicatesse verkregen door ganzen met trechters gedwongen vol te proppen, was altijd al dierenmishandeling.
Toen ik 14 was, verzamelde ik geld voor de acties om zeehonden-babies te beschermen in Canada. Diertjes die met knuppels werden gedood zodat de mooie witte vachtjes geen lelijke gaten kregen. Mijn huis-aan-huis collecte mocht niet van de politie want ik had geen vergunning om te collecteren.
Natuurgids zijn, is ook bescherming en bewaking, is medeleven en meemaken in de ruimste zin van het woord. Natuurgids zijn gaat verder dan specialistische focus op onderdelen.
Voor mij betekent natuurgids zijn dat ik verbind; liniair, 3-D, in de diepte de hoogte en de breedte, dat ik appels met peren vergelijk, dat ik op natuurlijke wijze kruis zelfs tot hybride vormen, dat ik overal natuur zie. Ik gids omdat ik natuurlijk als woord gebruik in mijn denken, doen en interactie. Ik geef het woord betekenis door mensen overal op dingen te wijzen die ik natuur cq natuurlijk vind. Ik neem mijn eigen leven natuurlijk en ik beschouw alles in relatie tot wat ik natuurlijk vind.
Vaak kan ik het niet verwoorden, of verwoord ik in het spelen met woorden, met kennis of ervaringen. Soms ben ik stellig en als ik gevoelsmatig stellig ben dan weet ik eigenlijk nooit waarom. Ik hou van de natuur als deze de gewenste balans heeft tussen ‘numerous elements’.
In de natuur creëren chaos, dood, angst, schoonheid, sensitiviteit en complexiteit naast elkaar een orde.
Dus is het haventje out. Het is een onderdeel geworden van mijn bezigheid als wetlandwacht zuidoever Oosterschelde tussen Colijnsplaat en Yetseke. tHaventje is opgenomen in de hoeveelheid taken, opdrachten, lessen, excursies en verdere IVN-bezigheden en dus niet meer onderscheidend.
Ik heb de Noordoever van de Oosterschelde geadopteerd toen ik Deltawachter was.
Ik ken de plaat bij Kattendijke maar ook voor Yerseke vanuit mijn hoedanigheid als promotie-medewerker bij NatuurMonumenten.
Ik hou van de Deesche watergang maar net zo hard van de Yerse Moer waar ik een bijzondere vrouw heb leren kennen, die daar de belichaming is van ‘natuurlijk zijn’.
Ik ken organisaties als Staatsbosbeheer, Zeeuws Landschap en ken politici die bezig zijn met de natuur.
Ik hou van kunst en dit is mede mijn wetenschap van waaruit ik handel, denk en voel.
Schoonheid die je aan het denken zet. Zintuigelijke ervaringen die een plekje moeten krijgen in je zenuwstelsel. Communicatie met dieren, mensen, planten, bomen, en zelfs abiotische elementen.
Ik ben het haventje uit. Ik verlaat het haventje en weet dat ik er als haventje naar terug zal en kan keren. Ik ben mijn eigen gids als in de ouderwetse betekenis.