Thombii Natural
NatuurervaringenExcursiesVogels spotten
  • 31/10/2018
Na een IVN-excursie in de stromende regen en s’middags een boottocht bij opklarend weer (zie foto) in het kader van de vrijwilligersdag van NatuurMonumenten, was ik gewend om regenbestendige en warme kleding te dragen.
Maar dat hielp niet bij mijn natuurdag in mijn vakantie, die ik als voorbereiding had opgenomen om te wennen aan het pensionada-gedrag vanaf 1 november 2019.
Het was koud en die kou heb ik opgelopen op tHaventje.
Die kou ging niet meer weg toen ik ook nog even naar de Deesche Watergang ben gegaan, tSas heb bezocht en bij nog wat korte tussenstops op de route vanaf huis naar die plekken.
Ook in de middag en de avond bleef de kou hangen in mijn lijf en het leek of ik een zware griep had opgelopen; typisch als je vakantie neemt.
Gelukkig niet gebeurd maar wel was het symbolisch voor mijn beleving van t Haventje; met Thom be Natural relaties tussen de hierboven beschreven plekken en momenten.
Ik zag tureluurs, wel 70 grutto’s in winterkleed, terwijl deze vogel de nationale zomervogel is maar niet vaak meer gezien wordt. En naast steenlopertjes, wulpen, kokmeeuwen en wat zilvermeeuwen zag ik heel veel rotganzen; ongeveer 170 stuks.
Ik had er al eentje gezien op de boot zaterdag en ik dacht een witbuikrotgans te zien, aangezien bij deze de halsvlek afwezig was.
Hier start mijn verhaal over de rotgans los van plaats, tijd en andere realiteiten.
PS De rotgans is karakteristiek door de witte “keg-vormige” halsvlek
In de vogelgids staat veel beschreven.
Oa dat juveniele exemplaren van “ (onder-)soorten “ niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden te zijn en dat “gewone” juveniele exemplaren pas eind oktober / november de halsvlek krijgen. Dus die op de boot was mogelijk een juveniel “ gewone rotgans”.
Deze soort komt van Noord-Rusland en West-Siberie en wordt officieel de zwartbuikrotgans genoemd. Deze is het meest algemeen.
De witbuik komt van Goenland en Spitsbergen maar heeft ook nog geen dus ook nog geen halsvlek als juveniel en vermengt zich gewoon met de algemenere zwartbuikrotgans.
De zwarte rotgans komt van Oost-Siberie, Alaska en Canada en mogelijk heeft die ook nog geen halsvlek maar dat staat niet in de gids. Wel is deze soort veel zeldzamer maar mengt zich net zo makkelijk met de andere soorten. De karakteristieke halsvlek is veel groter dan bij de andere twee soorten.
En ze zijn familie.
Oftewel zoals ik dat op de school van mijn kinderen vorig jaar zei; als je ze hoort dan zeggen ze tegen elkaar.” Hallo tante/ oom/ neef/ nicht hoe is het”? Lekkere zomer gehad in “”””. Nog nieuwtjes etc”.
Dat maakt dat deze ganzensoorten voor mij de winter inluiden. Ik zag ze ook vlak bij tSas.
Absurd dan ook dat er een hele grote groep zomervogels, weliswaar in winterkleed, tussen de nog veel grotere groep wintervogels stonden. Net alsof de overgang van de uitgebreide en lange zomer naar de plotselinge winter zo scherp was dat de vogels die niet konden maken.
Zoals de grote groepen vinkachtigen die overvlogen; op de boot bleken dat graspiepers te zijn en in het veld onderweg waren het gewone vinken net als die bij de excursie op de proefboerderij. Gewoon vinken en zomerse graspiepers die nu als trekvogels de winter verkondigden.
In hetzelfde weekend is zomertijd naar wintertijd gegaan en de meeste mensen leven, werken en gedragen zich op zondag en maandag nog niet conform de tijd.
Gelukkig dat ik mij hiermee bezig kan houden; filosofisch, humoristisch, symbolisch en vooral met veel fantasie en creativiteit bij het verbinden van alles wat overvliegt, voedsel zoekt, zwemt, vaart en voorbij fladdert. tHaventje krijgt zijn functie weer terug maar niet als aanlegplaats, overlaadplaats, walbezoek of ankerplaats voor mensen. En t Haventje is door mij geadopteerd.

Dit en mijn beleving veranderen niet, noch in de zomer, noch in de winter en of ik nu bij familie, soortgenoten of andere vreemde vogels ben, mijn natuur blijft hetzelfde. Zelfs de extreme kou die de extreme warmte uit mijn botten duwt kan dit niet uit mijn beenmerg krijgen.
De kou is weg en mijn kleding wordt uitgebreid voor nog meer buiten zijn.
Vogels ik kom weer naar t Haventje en plantjes, insecten, weekdiertjes etc jullie kunnen in winterslaap; er is genoeg uit te vogelen daar aan t water.
29 oktober 2018