Thombii Natural
NatuurervaringenExcursiesVogels spotten
  • 15/07/2018
De laatste excursie van IVN werd ingevuld met de presentatie van adoptiefgebieden door de IVN-cursisten van mijn groep. Helaas waren er twee verhinderd door werk en waren er dus drie gebieden die werden bezocht. De eerste een gebied van Zeeuws Landschap die we uitvoerig bekeken vanaf de trap tussen Kanaalweg en Schelvrijwegeling bij de Yerse Moer. Een landschap dat nog sterk lijkt op het oorspronkelijke zeeuwse landschap.
De moernering was duidelijk en het landschap was weliswaar droog maar zeker een poelgebied. Vogels en planten ruimschoots aanwezig. Genoeg aantrekkingskracht om er een week later nog eens doorheen te fietsen.
Een ander Poelgebied, de Poel, wordt beheerd door Staatsbosbeheer en was het laatste adoptiegebied dat we bezochten.
Een bos dat was aangelegd als compensatie voor het gebruik van grond voor het bedrijventerrein de Poel.
Een ander soort beheer en een wat gecultiveerde uitstraling maar toch met duidelijke kenmerken van een Poelgebied.
Diverse bomen en een verwildering met nieuwe of specialistische soorten planten en vlinders maken dit bos tot meer dan een wandel-, hardloop- en mountainbikegebied. Ik keek er met andere ogen naar dan tijdens mijn wandelingen met de hond in het verleden en werd weer herinnerd aan de kleine speciale hoekjes in de poelen.
We kwamen hier aan na een sluip en kruipdoor route vanaf de Zeedijk bij Kattendijke waar mijn adoptiegebied ligt.
Ik had de aanwezigen gevraagd om een eerste indruk op te doen en die te delen. T Haventje is een rare plek die toch natuurrust opriep; een gebied dat grenst aan verborgen dieptes met zeewier en schelpen; een bouwsel met geschiedenis die veel planten, mossen en korstmossen in haar schaduw verbergt.
De stutmuur was zwart geworden door verdroogd korstmos; mijn trots en nieuwe liefde verdord. De toeristen, vissers en avond-barbecue-ers hadden het zooitje zo erg gemaakt dat ik niet meer wist of een voorwerp in het aanspoelsel nu een speciaal vliesachtig dierlijk weefsel was of een condoom. Toch kwam de mixture van natuur, milieu, toerisme, cultuur, historie en landschap goed uit de verf. Wat was dit voor een haventje? Waren er meer vogels in de winter en wat was de invloed van mierensteken cq schelpenrapen op de voedselvoorziening. Waar bleven de vogels bij hoogwater? ( Bij de Deesche watergang die mijn eerste voorkeur was als adoptiegebied, maar waar het kijkplatform minder connectie had met het gebied als de trap bij de Yerse Moer). Ik was wel blij met deze tweedehands keuze want hier kon ook mijn minder-valide zoon midden in de natuur zijn. Hij kon zowel zoetwaterplanten als zoutminnende planten zien en op afstand naast t haventje, de drooggevallen platen met het leven daarop. De betonnen constructie werd vergeleken met de Muraltmuurtjes bij de Middelplaten.
Nu ik dit schrijf komt alles bij elkaar. De promotie voor Natuurmonumenten op de plaat voor Yerseke die erg veel lijkt op de plaat van Kattendijke naast tHaventje; de excursie voor Natuurmonumenten op de Middelplaten de volgende dag ;de vraag die week of ik daar en op Kwistenburg de jaarlijkse nationale ganzentelling kon doen en mijn opleiding tot natuurgids bij de IVN. Zeeuws Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn grote organisaties die door beheer en adoptie van gebieden de natuur meer vrijspel willen geven en op geheel eigen wijze ingrijpen waar en indien dat nodig is om diverse uiteenlopende redenen. Ik wil daar en op alle publieke gebieden het genot delen. Op de kruispunten van cultuur, recreatie, geschiedenis en milieu wil ik de natuur tonen die daar evolueert.
Ik wil mijn verhalen vertellen over wat ik overal heb gezien, gehoord, gevoeld en geproefd danwel geroken.
Ik kan die ervaringen verbinden met andere zaken, met kennis en met behoeftes en/of gevoelens die ik krijg bij het " in de natuur zijn".
Na een snelle bak koffie ben ik terug geracet om mijn kinderen op te halen en hun verjaardag zo goed en kwaad als kon vast voor te bereiden. Mijn dank aan hun en mijn vrouw dat ik dit allemaal kan blijven doen.