Thombii Natural
NatuurervaringenExcursiesVogels spotten
  • 23/05/2018
Woensdag 4 April 2018
Een behoorlijk koude dag voor een week die toch als warm en bijna zomers kan worden omschreven.
Dat heeft zijn gevolgen voor het adoptiegebied. Nauwelijks leven op het water. De groei van planten zet ook niet door. Geen schaaldieren en de belevenissen op het wad vinden pas vrijdag plaats. Eitjes van de dieseltreinworm. Buisjes van een andere soort die ze bouwen van zandkorrels als een soort zuurstof—schoorsteen. De zandkokerworm is dan ook een toepasselijke naam.
Deze ervaringen horen niet bij mijn adoptiegebied als je strikt kijkt.
Toch breidet mijn gebied zich figuurlijk net zo uit als letterlijk. Ik weet meer van wieren en let daarom op andere zaken dan daarvoor. Net als met mossen, korstmossen, Wadvogels en straks ook met schelpdieren, krabben, kreetjes, insecten, planten etc. De vondst van een raar getekende schelp bracht mij op ruwe boormossel maar bij de wierenwandeling in het weekend van 7 april, bleek het de eetbare venusschelp.
Het breidt zich uit en ik snap wel dat er mensen afhaken voor wie het teveel is, teveel wordt of die door onvoorziene omstandigheden geen ruimte hebben voor deze ontdekkingsreis.
Leuk, boeiend, intens en ook vermoeiend.
Een vollere cursus dan dat ik ooit voor mogelijk had gehouden.
Zaterdag 5 mei 2018